Cenaze Yardımı – meslek hastalığından veya iş kazasından dolayı, yaşlılık veya malullük aylığı almakta, sürekli iş göremezlik geliri veya kendisi için en az 360 gün sakatlık (malullük), yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmişken, ölen sigortalının ailesine verilmektedir. Cenaze yardımı (ödeneği) sırasıyla sigortalının eşine, eğer eşi hayatta değilse çocuklarına, o da yoksa ana veya babasına, o da yoksa kardeşlerine verilmektedir. Ayrıca 360 gün sakatlık, yaşlılık ve ölüm sigortası primi olanlara da bu yardım yapılmaktadır. Memurun vefatında ise; en yüksek devlet memuru aylığının 2 katı, eş ve çocuğunun ölümünde en yüksek devlet memuru aylığının 1 katı verilir.

Cenaze ödeneği (yardımı) kurumun yönetim kurulu tarafından belirlenmektedir. Belirlenen bu karar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanınca onaylanarak uygulamaya başlar.

2014 yılı için Cenaze Ödeneği tutarı 415 TL’dir.

Daha önceki yılların ödeme tutarları ise;

2013 Tarihinde – 386 TL
2012 Tarihinde – 363 TL
2011 Tarihinde – 328 TL
2010 Tarihinde – 308 TL

Cenaze ödeneği için bağlı bulunduğunuz Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlüklerine aşağıdaki belgeler ile başvurmanız gerekmektedir:

* Hak sahiplerince ölüm tarihini belirten bir dilekçe,
* Ölüm tarihini belirten ilgili makamlarca usulüne göre düzenlenen ölüm tutanağı, defin ruhsatı vb. belge.

Detaylı bilgi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi ALO 170