Askerlik görevi devlet adına yapılan ve zorunlu olan bir görevdir. bu görevin gerçekleştirildiği dönemlerde sosyal güvenlik kapsamında çalışma imkanı olmadığı için bu sürelerin borçlandırılarak sigorta primlerine eklenme kararı alınmıştır. Bu kararla ilgili Sosyal sigorta mevzuatının tek çatı altında toplanmasını amaçlayan 17.04.2008 tarihli 5754 sayılı kanunla değişerek 5510 sayılı kanun ile sosyal güvenlik reform olarak sgk askerlik borçlanması kanunu düzenlenmiştir.

Sosyal Güvenlik Reform Askerlik Borçlanması

1111 sayılı Askerlik kanunun gereğince askerlik hizmetlerini er ya da erbaş olarak devam edenler askerlik sürelerinin tamamını, yedek subay olarak devam edenler ise yedek subay okulu süresini borçlandırmaya gidebilirler. Kanunda açık olarak kısmi borçlanma söz edilmediğinden sigortalı kişi ihtiyaç duyduğu gün kadar prim ödeyerek kısmi borçlanma yapabilecektir. Askerlik borçlanması 1 Ekim öncesinde 6 aylık sürede ödenebilirken 1 Ekim sonrası bu süre 1 aya indirilmiştir. Bu tarihten sonra SGK askerlik borçlanması işlemi için taksitlendirme yapılamamaktadır.

Borçlandırmanın Sigortalı Üzerindeki Etkisi

Borçlandırılmanın iki etkisi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi sigorta başlangıcının borçlanılan gün kadar geriye yürümesidir. Bunun anlamı ise sigortalılık süresinin başlangıç tarihinden önceki süreler için borçlandırılma yapılması halinde sigortalılığın başlangıcı gün sayısı kadar geriye yürümesidir. Askerden geldikten sonra sosyal güvenlik kapsamında işe girildiği zaman askerlik borçlanması yapıldığında emeklilik yaş ve günlerini öne çekmesi için işe yarar. Diğeri ise prim gün sayısının sayılmasıdır. Borçlandırılan prime esas gün sayılarının borçlanılmış olan ilgili aylara yansıtılmasıdır. Bunu anlamı ise askerlikten dolayı çalışılmayan sürelere borçlanılarak satın alınmasıdır. SGK askerlik borçlanması hesaplama şekli sigortalı kişinin borçlanma ile ilgili talebinde 82. Maddeye göre belirlenmiş prime esas olan günlük kazancın alt, üst sınırları arasında olmak üzere kendileri tarafında belirlenecek günlük kazancın %32si üzerinden hesap edilir.