Katılım Payı Uygulanacak Sağlık Hizmetleri

  • Muayene katılım payı
  • İlaç katılım payı
  • Tıbbi malzeme katılım payı
    *Görmeye yardımcı tıbbi malzemeler katılım payı
    *Ağız protezleri katılım payı
    *Sağlık raporunda hayati öneme haiz olduğu belirtilmeyen diğer protezler ve ortezler katılım payı
  • Yardımcı üreme yöntemi tedavileri için katılım payı