Muayene Katılım Payı Tahsilatı

İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucuları için;

  • Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için gelir ve aylıklarından,
  • Diğer kişiler için eczanelerce, eczaneye ilk müracaatında kişilerden, tahsil edilir.

Özel sağlık hizmeti sunucuları için;

  • Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için gelir ve aylıklarından,
  • Diğer kişiler için ayakta hekim ve dişhekimi muayenesi katılım payı sağlık hizmeti sunucusunca, “Yeşil alan muayenesi” sonucunda oluşan katılım payı ise eczanelerce, eczaneye ilk müracaatında kişilerden, tahsil edilir.

Yurt dışı sigortalı muayene katılım payı tahsil edilmesi gerekenler için; resmi ve özel sağlık kurumlarındaki muayenelerine ilişkin katılım payı sağlık hizmeti sunucularınca kişilerden tahsil edilir.