İlaç Katılım Payı

Kurumca bedeli karşılanan İlaçlar için Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerden %10, diğer kişilerden %20 oranında katılım payı alınır.Ayrıca her bir reçete için;

  • 3 kutuya kadar (üç kutu dâhil) temin edilen ilaçlar için 3 (üç) TL,
  • 3 kutuya ilave temin edilen her bir kutu ilaç için 1 (bir) TL,

olmak üzere katılım payı alınır. Enjektabl formlar ile serum, beslenme ürünleri ve majistraller için kutu sayısına bakılmaksızın her bir kalem 1 kutu olarak değerlendirilir.Sağlık raporu ile belgelendirilmek koşuluyla Kurumun resmi internet sitesinde (http://www.sgk.gov.tr) yayınlanan “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi’nde(EK-4/D) yer alan hastalıklarda, listede belirtilen ilaçlar için bu maddede belirtilen katılım payları uygulanmaz ve kutu/kalem hesabında dikkate alınmaz.