İlaç Katılım Payı Ödemesi

  • Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler için gelir ve aylıklarından mahsup edilmek suretiyle,
  • Diğer kişiler için ise Kurumla sözleşmeli eczaneler tarafından kişilerden,
  • Yurt dışından temin edilen ilaçlar için; ilaçları temin eden kuruluş tarafından kişilerden,şahıslar tarafından temin edilmesi halinde Kurum tarafından kişilerden, tahsil edilir.