Bundan böyle evde sürekli veya zaman zaman çalışan tüm temizlikçi, gündelikçi ve ev işlerini yardımcı kadınlar için sigorta mecburiyeti başladı.
1 Nisan 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile birlikte, bundan böyle ev işlerinde çalışan kadınlar tek bir bildirimle sigortalı olabilecek.

Eğer kadın veya erkek 1 ay içinde 10 günden fazla çalışır ise sigorta primlerini işveren ödeyecek; 10 günden az çalışıyor ise işverenin yükümlülüğü iş kazası ve meslek sigortası yaptırmakla sınırlı olacak. Eğer çalışan isterse kendi sigorta primini kendisi yatırabilecek.

1 Nisan 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, işveren “Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla çalıştırılacaklara ilişkin bildirgeyi” doldurup sigortalı ile birlikte imzalayacak. Sonrasındaysa sosyal güvenlik il müdürlükleri veya sosyal güvenlik merkezine başvuruda bulunması gerekiyor. Başvuru işverenin vekalet verdiği kişiler tarafından da yapılabilecek.

BİLGİ : BİR KEREYE MAHSUS “DAMGA VERGİSİ” BULUNUYOR.

  • Prim, sigortalıya ödenen brüt ücrete göre belirlenecek ve yüzde 34,5 olacak.
  • Primler işveren tarafından ödenecek. Ancak burada belirlenen ücretin, her yıl yeniden belirlenen prime esas kazancın alt ve üst sınırı arasında olması zorunluluğu aranacak.
  • Primler, çalıştırılan ayı takip eden ayın sonuna kadar kuruma ödenecek. İlk prim ödemesi sırasında bir defaya mahsus olarak işverenden Damga Vergisi tahsis edilecek. Evde çalışılan gün sayısında değişiklik olması durumunda işverenin bunu kuruma bildirmesi gerekecek.
  • 10 gün ve daha fazla süreyle ev hizmetinde çalışan sigortalılar, aynı anda bir veya birden fazla işveren yanında sigortalı olabilecekler.
  • Yaşlılık ve emeklilik aylığı alanlar da bu kapsamda sigortalı çalıştırılabilecek. Bildirgenin yasal süresinde verilmemesi halinde işverene asgari ücret tutarında ceza kesilecek. İşten ayrılmada da bildirim yapma zorunluluğu işverende olacak.
  • Bu kapsamda sigortalı olanlar, son 1 yıl içinde toplam 30 gün Genel Sağlık Sigortası primi yatırıldıysa Genel Sağlık Sigortası yardımlarından yararalanabilecek.
  • Yabancı uyruklu sigortalılar da, bu tebliğ kapsamında çalıştırılabilecektir. Böyle bir durumda işverenin bildirge ile birlikte müracaatında, ilgili kişinin çalışma iznini de eklemesi gerekecek.

İNTERNETTEN BAŞVURU İŞLEMLERİ:

Ev hizmetlerinde 10 günden daha az sigortalı çalışanlar için işveren yalnızca iş kazası ve meslek hastalığı sigortası yaptırmalıdır. Bunun için evinde çalıştırdığı her gün için, prime esas günlük kazanç alt sınırının (alt sınır – 40 TL) %2’si oranında iş kazası ve meslek hastalığı primi ödeyecek. 10 günden daha az çalışılan süreler birbirini takip eden günler olabileceği gibi ayın farklı günleri de olabilecek. Bildirim, Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Sigortalı Çalıştırılacaklara İlişkin Başvuru Formu ile yapılacak ve internet üzerinden de başvuru kolaylığı olacak.

Gündelikçiye sigorta başvurunuzu; www.turkiye.gov.tr adresine girerek e-hizmetler menüsünün altında bulunan Ev Hizmetleri alanından yapabilirsiniz.