Özel hastanelerin SGK’lı hastalardan aldığı ücret yani özel hastane muayene fark ücretleri; hastaneye, hastanın muayene için tercih etmiş olduğu doktorun profesör, doçent ya da uzman olmasına bağlı olarak değişmektedir. Özel hastaneler, devlet hastanelerinden farklı oranlarda muayene katılım payı almaktadır. Alınan SGK katılım payı, özel hastanelere giden hastadan hastanede tahsil edilmekte, devlet hastanelerindeyse ilaç alınırken eczaneler aracılığı ile özel hastane muayene fark ücretleri tahsil edilmektedir. Alınması gereken oranlar kanunla belirlenmesine rağmen bazı özel hastaneler yasa dışı olarak bu oranları değiştirebilmektedir. Sağlık ocaklarından muayene katılım bedeli alınmazken, özel hastaneler ise 12 TL, Devlet Hastaneleri ise 5 ile 8 lira katılım bedeli eczaneler tarafından tahsil edilmektedir.

Özel Hastane Muayene Fark Ücretleri

İlave Ücret Hesaplaması Özel Hastane Muayene Fark Ücretleri için TIKLAYIN

Özel Hastane Muayene Fark Ücretleri İlave Ücret Alınmayacak Sağlık Hizmetleri

  • Acil servislerde verilen ve SUT eki EK-8 Listesinde yer alan 520.021 kodlu “Yeşil alan muayenesi” adı altında Kuruma fatura edilebilen sağlık hizmetleri hariç olmak üzere, acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri,
  • Yoğun bakım hizmetleri,
  • Yanık tedavisi hizmetleri,
  • Kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri),
  • Yenidoğana verilen sağlık hizmetleri,
  • Organ, doku ve hücre nakilleri,
  • Doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık hizmetleri,
  • Diyaliz tedavileri,
  • Kardiyovasküler cerrahi işlemleri için (öğretim üyesi tarafından SUT’un 4.1.1 numaralı maddesi kapsamında verilen sağlık hizmetleri hariç), otelcilik hizmetleri dahil olmak herhangi bir özel hastane muayene fark ücretleri ilave ücret alınamaz. Ancak (1) numaralı bentte sayılan işlemlerden hiçbir şekilde ilave ücret alınamaz.

Özel Hastane Muayene Fark Ücretleri İlave Ücret Alınmayacak Kişiler

Otelcilik hizmetleri ve istisnai sağlık hizmetleri hariç olmak üzere aşağıda belirtilen kişiler ile a, b ve c bentlerinde sayılan kişilerin bakmakla yükümlü olduğu kişilerden özel hastane muayene fark ücretleri ilave ücret alınamaz.
a- 1005 sayılı Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler,
b- 2330 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler,
c- Harp malûllüğü aylığı alanlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamında aylık alanlar,
ç- Tedavileri sonuçlanıncaya veya maluliyetleri kesinleşinceye kadar; 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde sayılan olaylara maruz kalmaları nedeniyle yaralananlar.