SGK üzerinden emekli olmak için öncelikle “3 temel şartı” yerine getirmiş olmanız gerekiyor. Bunlar;

1. Belli bir sigortalılık süresini tamamlamış olmanız gerekiyor.
2. Belli yaşı tamamlamış olmanız gerekiyor.
3. Belli bir prim ödeme süresini tamamlamanız gerekiyor.

SSK Erkekler için Emeklilik Hesaplama Tablosu

İşe Başlama Tarihi

Sigortalılık Süresi (Yıl)

Yaş

Gün

08.09.1976 öncesi

25

Yok

5000

09.09.1976 – 23.05.1979 arası

25

44

5000

24.05.1979 – 23.11.1980 arası

25

45

5000

24.11.1980 – 23.05.1982 arası

25

46

5075

24.05.1982 – 23.11.1983 arası

25

47

5150

24.11.1983 – 23.05.1985 arası

25

48

5225

24.05.1985 – 23.11.1986 arası

25

49

5300

24.11.1986 – 23.05.1988 arası

25

50

5375

24.05.1988 – 23.11.1989 arası

25

51

5450

24.11.1989 – 23.05.1991 arası

25

52

5525

24.05.1991 – 23.11.1992 arası

25

53

5600

24.11.1992 – 23.05.1994 arası

25

54

5675

24.05.1994 – 23.11.1995 arası

25

55

5750

24.11.1995 – 23.05.1997 arası

25

56

5825

24.05.1997 – 23.11.1998 arası

25

57

5900

24.11.1998 – 08.09.1999 arası

25

58

5975

09.09.1999 – 30.04.2008 arası

60

7000 (*)

01.05.2008 – 2035’e kadar

60

9000 (**)

SSK Kadınlar için Emeklilik Hesaplama Tablosu

İşe Başlama Tarihi

Sigortalılık Süresi (Yıl)

Yaş

Gün

01.04.1981 öncesi

20

Yok

5000

01.04.1981 – 08.09.1981 arası

20

38

5000

09.09.1981 – 23.05.1984 arası

20

40

5000

24.05.1984 – 23.05.1985 arası

20

41

5000

24.05.1985 – 23.05.1986 arası

20

42

5075

24.05.1986 – 23.05.1987 arası

20

43

5150

24.05.1987 – 23.05.1988 arası

20

44

5225

24.05.1988 – 23.05.1989 arası

20

45

5300

24.05.1989 – 23.05.1990 arası

20

46

5375

24.05.1990 – 23.05.1991 arası

20

47

5450

24.05.1991 – 23.05.1992 arası

20

48

5525

24.05.1992 – 23.05.1993 arası

20

49

5600

24.05.1993 – 23.05.1994 arası

20

50

5675

24.05.1994 – 23.05.1995 arası

20

51

5750

24.05.1995 – 23.05.1996 arası

20

52

5825

24.05.1996 – 23.05.1997 arası

20

53

5900

24.05.1997 – 23.05.1998 arası

20

54

5975

24.05.1998 – 23.05.1999 arası

20

55

5975

24.05.1999 – 08.09.1999 arası

20

56

5975

09.09.1999 – 30.04.2008 arası

58

7000 (*)

01.05.2008 – 2035’e kadar

58

9000 (**)

(*) Erkeklerin 60 yaşını doldurmuş, 25 yıldan beri sigortalı olarak çalışmış ve en az 4500 gün emeklilik primi ödemiş olmaları şartıyla, kadınlar ise 58 yaşını doldurmuş, 25 yıldan beri sigortalı olarak çalışmış ve en az 4500 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmaları şartı ile emekliliğe hak kazanırlar.

(**) 01.05.2008 – 31.12.2008 tarihleri arasında sigortalı sayılanlar için 7100 gün, 01.01.2009 tarihinden itibaren ise her takvim yılı başında 7100 güne 100 gün eklenmek sureti ile 9000 güne çıkacaktır.