Ülkemizde yürürlükteki kanunlar gereğince bayan ve erkek memurların emeklilik yaşları ve hizmet süreleri farklıdır. Eskiden T.C. Emekli Sandığı İştirakçisi olarak tanımlanan durum artık 4/C’li olarak düzenlenmiştir. Bayan memurun emekli olabilme şartları işe giriş tarihine göre değişiklik göstermektedir. Bu tarihler;

  • 08.09.1999 tarihinden önce işe başlamış olan bayan memurlar
  • 08.09.1999 – 30.04.2008 tarihleri arası işe başlamış olan bayan memurlar
  • 30.04.2008 sonrası işe başlamış olan bayan memurlar.

Şimdi yukarıda 3 farklı tarih için belirlenen bayan memurların emekli olabilme şartlarını inceleyelim.

08.09.1999 Tarihinden Önce İşe Giriş Yapmış Olan Bayan Memurların Emeklilik Şartları

08.09.1999 tarihinden önce işe başlamış olan kadın memurların emekli olabilmek için fiili olarak 20 hizmet yılını doldurmuş olmaları gerekiyor. Ayrıca; emeklilik süresinin bitimine 2 yıldan daha az süresi kalan 38 yaşındaki bayan memurlar talepte bulunmaları durumunda emekli maaşları bağlanmaktadır.

Yukarıda belirtilen şartların yerine getirilememesi halinde aşağıda yer alan tabloya göre şartların sağlanması gerekmektedir. 20 yılı yani 7200 günü tamamlamanız durumunda belli bir yaşı tamamlayarak emekli olabileceksiniz.

Kadınların 20 yılı tamamlamasına kalan süre (23.05.2002 itibariyle) Kesenek ödemeleri gereken süre(1. Şart) Tamamlamaları gereken yaş(2. Şart)
2 yıl veya daha az 20 40
2 yıldan fazla-3 yıl ve daha az 20 41
3 yıldan fazla-4 yıl ve daha az 20 42
4 yıldan fazla-5 yıl ve daha az 20 43
5 yıldan fazla-6 yıl ve daha az 20 44
6 yıldan fazla-7 yıl ve daha az 20 45
7 yıldan fazla-8 yıl ve daha az 20 46
8 yıldan fazla-9 yıl ve daha az 20 47
9 yıldan fazla-10 yıl ve daha az 20 48
10 yıldan fazla-11 yıl ve daha az 20 49
11 yıldan fazla-12 yıl ve daha az 20 50
12 yıldan fazla-13 yıl ve daha az 20 51
13 yıldan fazla-14 yıl ve daha az 20 52
14 yıldan fazla-15 yıl ve daha az 20 53
15 yıldan fazla-16 yıl ve daha az 20 54
16 yıldan fazla-17 yıl 20 55
17 yıldan fazla 20 58

Bayan memurların yaşlılık dolayısıyla emekliliği

08.09.1999 tarihinde Sandık iştirakçisi olanlardan 50 ve daha yukarı yaşlarda bulunan bayan memurlar, 61 yaşını tamamlamaları yani yaş haddi sebebiyle talepleri doğrultusunda üzerine veya (65 yaş tamamlandığında) resen emekliye ayrıldıklarında fiili hizmet sürelerinin 10 yılını doldurmuş olmak kaydı ile emekli aylığı almaya hak kazanmaktadırlar. 08.09.1999 günü öncesinde hizmeti olan kamu görevlilerinden 25 yıldan az hizmeti olan memurlar, 15 tam yılı tamamlamak şartı ile 61 yaşını tamamlayarak emekli olabilirler.

08.09.1999 – 30.04.2008 Tarihleri Arasında İşe Giriş Yapmış Olan Bayan Memurların Emeklilik Şartları

08.09.1999 tarihi ve bu tarihten sonra işe girmiş olan memur bayanların kısmi emeklilik şartlarıyla emekli olabilmeleri için 61 yaşını doldurmaları ve 5400 gün hizmet süresini tamamlamaları gerekiyor.

01.05.2008 Tarihinden Sonra İşe Giriş Yapmış Olan Bayan Memurların Emeklilik Şartları

01.05.2008 tarihinden sonra işe girmiş olan kadın memurların emekli olabilmeleri için 65 yaşını doldurmaları ve 9000 gün hizmet süresini tamamlamaları gerekiyor. 5400 gün hizmet süresi ile kısmi emekli olabilmek için; 61 yaşını doldurmak ve 5400 günü 31.12.2035 tarihine kadar tamamlamak gerekiyor, tamamlanamaması halinde;

  • 01.01.2036 – 31.12.2037 tarihleri arasında kadın için 62,
  • 01.01.2038 – 31.12.2039 tarihleri arasında kadın için 63,
  • 01.01.2040 – 31.12.2041 tarihleri arasında kadın için 64,
  • 01.01.2042 tarihinden itibaren ise kadın için 65 yaş olarak uygulanmaktadır.

Konu ile ilgili olarak bize dilediğiniz zaman aşağıdaki yorum alanından soru ve görüşlerinizi bildirebilirsiniz.