Eski ismiyle T.C. Emekli Sandığı iştirakçisi, yeni ismiyle 4C olarak emekli olmak isteyen erkek memurlar aşağıda açıklanan durumlara göre (işe giriş tarihi, hizmet süresi vb.) farklılık gösteren emeklilik şartları ile emekli olabilmektedir. İşe giriş tarihine göre aşağıdaki 3 koşula göre emekli olma süresi değişiklik göstermektedir;

  • 08.09.1999 tarihinden önce işe başlamış olan erkek memurlar
  • 08.09.1999 – 30.04.2008 tarihleri arası işe başlamış olan erkek memurlar
  • 30.04.2008 sonrası işe başlamış olan erkek memurlar.

08.09.1999 Tarihinden Önce İşe Giriş Yapmış Olan Erkek Memurların Emeklilik Şartları

08.09.1999 tarihinden evvel işe başlamış olan erkek memurların emekli olabilmeleri için fiili olarak 25 hizmet yılını (9000 gün) doldurmuş olmaları gerekmektedir. Ayrıca; emeklilik süresinin bitimine 2 yıldan daha az süresi kalan 43 yaşını tamamlamış olan erkek memurlar talepte bulunmaları durumunda emekli maaşları bağlanabilmektedir. Bu şartları yerine getiremeyen erkek memurların emekli olabilecekleri süre aşağıdaki tabloya göre hesaplanacaktır.

Erkeklerin 25 yılı tamamlamasına kalan süre (23.05.2002 itibariyle) Kesenek ödemeleri gereken süre (1. Şart) Tamamlamaları gereken yaş (2. Şart)
2 yıl veya daha az 25 44
2 yıldan fazla- 3 yıl 6 ay ve daha az 25 45
3 yıl 6 aydan fazla-5 yıl ve daha az 25 46
5 yıldan fazla-6 yıl 6 ay ve daha az 25 47
6 yıl 6 aydan fazla-8 yıl ve daha az 25 48
8 yıldan fazla-9 yıl 6 ay ve daha az 25 49
9 yıl 6 aydan fazla-11 yıl ve daha az 25 50
11 yıldan fazla-12 yıl 6 ay ve daha az 25 51
12 yıl 6 aydan fazla-14 yıl ve daha az 25 52
14 yıldan fazla-15 yıl 6 ay ve daha az 25 53
15 yıl 6 aydan fazla-17 yıl ve daha az 25 54
17 yıldan fazla-18 yıl 6 ay ve daha az 25 55
18 yıl 6 aydan fazla-20 yıl ve daha az 25 56
20 yıldan fazla-21 yıl 6 ay ve daha az 25 57
21 yıl 6 aydan fazla-22 yıl 25 58
22 yıldan fazla 25 60

Erkek Memurların Yaşlılık Nedeniyle Emekliliği

08.09.1999 yılında Sandık iştirakçisi olanlardan 50 ve daha yukarı yaşlarda olanlar, yaş haddi (61 yaşını tamamlamış olmaları) nedeniyle istekleri üzerine yada (65 yaş tamamlandığında) resen emekliye ayrıldıklarında fiili hizmet sürelerinin 10 senesini doldurmuş olmak şartı ile emekli aylığına hak kazanmaktadırlar. 08.09.1999 tarihinden önce hizmeti olan kamu görevlilerinden 25 yıldan az hizmeti olanlar, 15 tam yılı tamamlamak şartı ile 61 yaşını tamamlayarak emekli olabilirler.

08.09.1999 – 30.04.2008 Tarihleri Arasında İşe Giriş Yapmış Olan Erkek Memurların Emeklilik Şartları

08.09.1999 tarihi ve bu tarihten sonra işe girmiş olan erkek memurların emekli olabilmeleri için 60 yaşını doldurmaları ve 9000 gün hizmet süresini tamamlamaları halinde emekli olabilirler. 08.09.1999 tarihi ve bu tarihten sonra işe giren erkek memurların kısmi emeklilik şartı ile yani 5400 hizmet günü süresi ile emekli olabilmeleri için 61 yaşını tamamlamış olmaları gerekiyor.

01.05.2008 Tarihinden Sonra İşe Giriş Yapmış Olan Erkek Memurların Emeklilik Şartları

01.05.2008 tarihinden sonra işe girmiş olan erkek memurların emekli olabilmeleri için 65 yaşını doldurmaları ve 9000 gün hizmet süresini tamamlamaları gerekiyor. Yaş ise kademeli olarak değişmektedir. Erkek memurların emeklilik yaşlarının kademeli artışının tespiti ise 9000 günü tamamladıkları veya tamamlayacakları zamana göre değişmektedir. Bu şartlar;

  • 01.01.2036 – 31.12.2037 tarihleri arasında 9000 hizmet süresini tamamlayan erkek için 61,
  • 01.01.2038 – 31.12.2039 tarihleri arasında 9000 hizmet süresini tamamlayan erkek için 62,
  • 01.01.2040 – 31.12.2041 tarihleri arasında 9000 hizmet süresini tamamlayan erkek için 63,
  • 01.01.2042 – 31.12.2043 tarihleri arasında 9000 hizmet süresini tamamlayan erkek için 64,
  • 01.01.2046 – 31.12.2047 tarihinden sonra 9000 hizmet süresini tamamlayan erkek için 65,

Fakat yaş hadlerinin uygulanmasında 9000 prim gün sayısı şartının doldurulduğu tarihte geçerli olan yaş hadleri esas alınmaktadır. Konu ile ilgili olarak bize istediğinizde aşağıdaki yorum alanından soru ve görüşlerinizi yazabilirsiniz.