Asgari Ücret Nedir?

Asgari ücret (minimum ücret), işçilere bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılamaya yetecek ücrettir. Asgari ücret; Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenmekte ve verilen karar ilgili yılın ilk günü Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmektedir.

Asgari Ücret

2015 yılı için asgari ücret 1. dönemde brüt 1.201,50 TL, net 949,07 TL, 2. dönemdeyse brüt 1.273,50 TL, net 1.000,54 TL olarak belirlenmiştir. 12 milyon çalışanı ilgilendirmekte olan asgari ücret 2015 1. dönemde %6, 2. dönemdeyse %6 zam geldiği açıklanmıştır.

Asgari ücret 2015 net ve asgari ücret 2015 brüt rakamları

01.01.2015 – 30.06.2015 tarihleri arasında:

Asgari Ücret Brüt: 1.201,50 TL
Asgari Ücret Net: 949,07 TL

01.07.2015 – 31.12.2015 tarihleri arasında:

Asgari Ücret Brüt: 1.273,50 TL
Asgari Ücret Net: 1.000,54 TL

Asgari Ücret 2015 yılı Tablosu (1. Dönem)

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER
(01.01.2015 – 30.06.2015 Dönemi)
Brüt Ücret 1.201,50 TL
Sigorta Primi İşçi Payı 168,21 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 12,02 TL
Gelir Vergisi Matrahı 1.021,28 TL
Gelir Vergisi 153,19 TL
Damga Vergisi 9,12 TL
Kesintiler Toplamı 342,54 TL
Asgari Geçim İndirimi (Bekar ve Çocuksuz) 90,11 TL
NET ELE GEÇEN (Asgari Ücret + AGİ) 949,07 TL

Asgari Ücret 2015 yılı Tablosu (2. Dönem)

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER
(01.07.2015 – 31.12.2015 Dönemi)
Brüt Ücret 1.273,50 TL
Sigorta Primi İşçi Payı 178,29 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 12,74 TL
Gelir Vergisi Matrahı 1.082,48
Gelir Vergisi 162,37 TL
Damga Vergisi 9,67 TL
Kesintiler Toplamı 363,06 TL
Asgari Geçim İndirimi (Bekar ve Çocuksuz) 90,11 TL
NET ELE GEÇEN (Asgari Ücret + AGİ 1.000,54 TL

Asgari Ücret ve İşverene Maliyetleri

01.01.2015 – 30.06.2015
16 Yaşından Büyükler Asgari Ücret 1.201,50
SSK PRİMİ % 14.5 ( İşveren Payı ) 174,22
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU % 2 24,03
İşverene Maliyeti TOPLAM 1.399,75
01.07.2015 – 31.12.2015
16 Yaşından Büyükler Asgari Ücret 1.273,50
SSK PRİMİ % 14.5 ( İşveren Payı ) 184,66
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU % 2 25,47
İşverene Maliyeti TOPLAM 1.483,63

“Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti 2015” konusu ile ilgili öneri ve sorularınızı aşağıdaki yorum alanından bize bildirebilirsiniz.