Sürekli iş göremezlik geliri, iş kazası yada meslek hastalığı neticesinde oluşan özürler ve hastalıklar sebebi ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yetkilendirilmiş olan sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca verilen raporlara istinaden Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulu tarafından meslekte kazanma gücü “en az %10” oranında azaldığı tespit edilmiş olan sigortalıya bağlanmaktadır. İş kazası nedeni ile meslekte kazanma gücünü %10 yada %10’dan daha fazla kaybetmiş sigortalılara iş kazası nedeni ile sürekli iş göremezlik geliri bağlanmaktadır. Sürekli iş göremezlik geliri yukarıda açıkladığımız durumlara sahip sigortalılara ömür boyunca verilmektedir. Sürekli İş Göremezlik Gelirinin bağlanması için Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) belirli bir hizmet süresi ve prim ödenmesi gerekli değildir.

Sürekli iş göremezlik durumunun belirlenmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sağlık kuruluna gönderilmesi gereken belgeler:

  • İşe ilk girişe ait sağlık raporu,
  • İş kazası ve meslek hastalığı bildirim belgesi,
  • Tutanaklar ve soruşturma raporu,
  • Çalışamaz veya çalışır raporu,
  • Geçici iş göremezlik ödeneği belgesi.

İş kazasından sonra veya meslek hastalığının tedavisi için başvurulan hastanelerden alınan epikrizler ile tedavisi tamamlanıp bulguları sekel hali alındıktan sonra, son durumunu gösteren sağlık kurulu raporu ve dayanağı tüm belgeler bulunmak zorundadır. Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması için; sigortalının çalıştığı işten ayrılması, iş yerini devretmesi veya kapatması şartı aranmamaktadır. Sigortalının örneği Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından hazırlanmış olan tahsis talep dilekçesiyle, ilgili Sosyal Güvenlik Müdürlüğü’ne başvurması yeterli olmaktadır. Tahsis talep dilekçesine, 2 adet belgelik fotoğrafıyla Sosyal Güvenlik Kurumunun talebi durumunda sigortalının nüfus cüzdanının bir fotokopisi de eklenmektedir.

Sürekli iş göremezlik gelirinin hesaplanmasında, sigortalının mesleğinde kazanma gücünün kaybı oranı baz alınmaktadır. Sürekli tam iş göremezlikte sigortalıya, aylık kazancının %70’i oranında gelir bağlanmaktadır. Sürekli kısmi iş göremezlikte ise sigortalıya bağlanacak gelir, tam iş göremezlik geliri gibi hesaplanmakta ve bunun iş göremezlik derecesi oranındaki tutarı kendisine ödenmektedir. Eğer sigortalı, başka birisinin kendisine sürekli bakımına muhtaçsa gelir bağlama oranı %100 olarak uygulanmaktadır.