Genel Sağlık Sigortası

Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan kişilerin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri amacı ile düzenlenmiş sistemdir. Sosyal Güvenlik Kurumundan ölüm, yaşlılık, dul, malullük, yetim aylığı almayanlarla geliri olmayan veya burada belirtilmiş olan durumlardan herhangi birinin bakmakla yükümlü olduğu kişi durumunda olmayan, yani sağlık sigortasından yararlanamayan, aynı zamanda yeşil karta sahip olmayan kişiler faydalanmaktadır.

2015 yılı için Genel Sağlık Sigortası Prim Hesaplama Tablosu

2015 Yılı İçerisinde Gelir Testi Yaptıracaklar İçin GSS Prim Tutarları
01.01.2015 – 30.06.2015 Tarihleri Arası
Aylık Geliri 400,50 TL’den Az Olanlar (Primler Devlet Tarafından Ödenir) Aylık Geliri 400,50 TL’den 1.201,50 TL’ye Kadar Olanlar Aylık Geliri 1.201,50 TL’den 2.403 TL’ye Kadar Olanlar Aylık Geliri 2.403 TL’den Fazla Olanlar
0 TL 48,06 TL 144,18 TL 288,36 TL
01.07.2015 – 31.12.2015 Tarihleri Arası
Aylık Geliri 424,50 TL’den Az Olanlar (Primler Devlet Tarafından Ödenir) Aylık Geliri 424,50 TL’den 1.273,50 TL’ye Kadar Olanlar Aylık Geliri 1.273,50 TL’den 2.547 TL’ye Kadar Olanlar Aylık Geliri 2.547 TL’den Fazla Olanlar
0 TL 50,94 TL 152,82 TL 305,64 TL
2015 Yılından Önce Gelir Testi Yaptırmış Olanlar İçin GSS Prim Tutarları
01.01.2015 – 30.06.2015 Tarihleri Arası
Aylık Geliri Brüt Asgari Ücretin Üçte Birinden Az Olanlar(Primleri Devlet Tarafından Ödenir) Aylık Geliri Brüt Asgari Ücretin Üçte Birinden Brüt Asgari Ücrete Kadar Olanlar Aylık Geliri Brüt Asgari Ücretten Brüt Asgari Ücretin İki Katına Kadar Olanlar Brüt Asgari Ücretin İki Katından Fazla Olanlar
01.01.2015 – 30.06.2015 Tarihleri Arası
0 TL 48,06 TL 144,18 TL 288,36 TL
01.07.2015 – 31.12.2015 Tarihleri Arası
0 TL 50,94 TL 152,82 TL 305,64 TL

Gelir Testi Yaptırmayanların GSS Prim Tutarları

Gelir testi yaptırması gerektiği halde yaptırmayanlar;

  • 01/01/2015 – 30/06/2015 tarihleri arası aylık 288,36 TL,
  • 01/07/2015 – 31/12/2015 tarihleri arası aylık 305,64 TL genel sağlık sigortası primi ödeyeceklerdir.

Uzun Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Olanların GSS Prim Tutarları

  • 4A – 4B ve 1/10/2008 tarihi veya sonrasında işe giren 4C sigortalılar için GSS prim tutarı, prime esas kazançlarının, (Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen kazançlarının) %12,5’idir.
  • İsteğe bağlı sigortalılar için Genel Sağlık Sigortası prim tutarı, prime esas kazançlarının (Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirdikleri kazançlarının) %12’sidir.

GSS Primleri Ne Zaman Ödenir?

Her ayın Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu takip eden ayın sonuna kadar ödenmelidir. Ayın son gününün resmi tatile rastlaması durumunda takip eden ilk iş gününün mesai bitimine kadar son ödeme tarihi uzamaktadır.