Evlenme Ödeneği (Çeyiz Parası Nedir?)

Halk arasında çeyiz parası olarak da ifade edilmekte olan evlenme ödeneği, baba ve annenin ölümü nedeni ile Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) ölüm aylığı (yetim aylığı) alan kızların evlenmeleri halinde Sosyal Güvenlik Kurumu’nca verilen paradır. Evlenme parası olarak da ifade edilebilmektedir. Evlenme ödeneği hakkı yalnızca kız çocuklara verilmiş ve erkeklere çeyiz parası alma hakkı verilmemiştir.

Evlenme Parasını Kimler Alabilir?

Yukarıda da açıkladığımız gibi; çeyiz parasından baba veya annesinden ölüm gelir yada aylığı alan kız çocukları yararlanabilir. Evlilik ödeneğini alabilmek için 2 şart bulunmaktadır.

  • Ölüm gelir yada aylığı almak,
  • Ölüm gelir yada aylığı alırken evlenmiş olmak.

Kız çocuğunun emekli ödeneği alabilmesi için ülkemizde veya yurt dışında bir işte çalışmaması şartı ile 18 yaşını geçmemesi, lise/dengi okulda öğrenim görüyorsa 20 yaşını, üniversite okuyorsa 25 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Şayet malul kız çocuğuysa çalışma için en az yüzde altmışını kaybetmiş olması şartı ile yada kız çocuklarının evli olmaması, şayet evlendiyse sonradan boşanmış vaya dul kalmış olması durumunda anne ve babasından gerekli şartları sağlamaları halinde iş kazası ve meslek hastalığı sigortası fonundan gelir, ölüm sigortası fonundan da aylık alma hakkı kazanırlar. Bu şartlarda kendisine daha önce aylık bağlanmış kız çocuklarına bir defaya mahsus olmak üzere evlenme durumunda çeyiz parası (evlenme ödeneği, evlenme parası) yardımı yapılmaktadır. Dul eşlerin yeniden evlenmeleri durumunda evlenme ödeneği alması mümkün olmamaktadır.

Evlenme Parası (Çeyiz Parası, Evlenme Ödeneği) Ne Kadar?

Evlenme ödeneği; Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) alınan en son gelir yada aylığının 2 yıllık tutarı, yani 24 katıdır. Bu tutar peşin ve bir defada verilir. Örnek olarak, 900 TL ölüm aylığı alan bir kız çocuğu evlendiği zaman 21.600 TL evlenme parası verilir. Kız çocuğunun evlenmesi durumunda SSK’dan aldığı gelir veya aylık kesilir.