65 Yaş Aylığı Nedir Nasıl Alınır

65 Yaş Aylığı Nedir?

65 yaşını tamamlamış çalışamayacak durumda, kimsesiz ve güçsüz, yardıma muhtaç olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının almaya hak kazandığı maaş 65 yaş aylığı veya yaşlılık maaşı olarak tanımlanmaktadır.

65 Yaş Aylığına Kimler Başvurabilir?

 • 65 yaşını tamamlamış
 • SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı gibi Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir sahibi olmayan ve aylık almayan,
 • SGK’ya prim ödemeyen,
 • Kanunen belirlenmiş olan muhtaçlık sınırından daha az geliri olan ve bu durumu ilgili kurumlarca tespit edilen kişiler yaralanabilir.

Muhtaçlık Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Hanenin gelir durumu aşağıdaki durumlara göre belirlenmektedir;

 • Tespit/beyan edilen aylık net maaş, ücret, nafaka, yevmiye ve diğer gelirlerin yıllık tutarının aylık ortalaması,
 • Hanenin; mülkiyeti hane bireylerinden birine ait olan ikamet ettiği konutu ile mülkiyeti başka birine ait olmakla birlikte kira ödemediği konutu için konutun (takdir edilen/ beyan edilen) rayiç bedelinin 240’ta biri,
 • Hanenin ikamet ettiği konut haricinde diğer konutları için (takdir edilen/beyan edilen) rayiç bedelinin 240’ta biri ve (takdir edilen/beyan edilen) kira getirisinin toplamı,
 • İkamet edilen konut haricindeki konut için kira geliri elde edilmiyorsa veya kira geliri beyan edilmiyorsa konutun rayiç bedelinin 120’de biri,
 • Dükkânlar için rayiç bedelin 240’ta biri ve (takdir edilen/beyan edilen) kira getirisinin toplamı,
 • Dükkân için kira geliri elde edilmiyorsa veya kira geliri beyan edilmiyorsa dükkânın rayiç bedelinin 120’de biri,
 • Hanenin arazi, tarla ve benzeri için rayiç bedelin 240’ta biri ve (takdir edilen/beyan edilen) aylık (zirai/ticari/kira ve benzerleri) getirisinin toplamı,
 • Hanenin binek aracı için aracın kasko/rayiç bedelinin 120’de biri,
 • Hanenin ticari/zirai amaçlı aracı için aracın kasko bedelinin 120’de biri, kasko bedelinin belirlenememesi halinde ise rayiç bedelinin 120’de biri ile bu araçların (takdir/ beyan edilen) aylık (zirai/ticari/kira ve benzerleri) getirisinin toplamı,
 • Hanenin büyük ve küçükbaş hayvanları için il/ilçe gıda tarım ve hayvancılık müdürlüklerinden temin edilen yıllık getiri miktarının aylık tutarı,
 • Hanenin tespit/beyan edilen banka mevduatları için aylık faiz getirisinin iki katı tutar,
 • Evde bakım ödemeleri ve 2022 sayılı Kanun kapsamında bağlanan aylıklar hariç olmak üzere sürekli ve düzenli olarak alınan şartlı eğitim yardımı,
 • şartlı sağlık yardımı, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım, burs, harçlık gibi nakdî sosyal yardımların aylık ortalaması,

 • Aynı hanede ikamet etmemesine rağmen nafaka yükümlüleri tarafından sağlanan destek tutarı,
 • Tarımsal destek geliri tutarı,
 • Uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışanların gelirleri,
 • Diğer gelirlerin toplamının aylık ortalaması, dikkate alınarak yapılacak hesaplama ile belirlenir. Hanenin gelir durumuna ilişkin yukarıda yer alan taşınır ve taşınmazların tespit edilen rayiç bedellerine ilişkin değerlendirmeyi Kaymakamlıklardaki Vakfın Mütevelli Heyeti yapar.

65 Yaş Aylığı Ne Kadar, Kaç Lira?

Yaşlılık Aylığı : 437.43TL (1 aylık tutar : 145.81TL )
Özürlü Aylığı (%40-69) : 874.87TL (1 aylık tutar : 291.62TL )
Bakıma Muhtaç Özürlü Aylığı (% 70 ve üstü) : 1312.30TL (1 aylık tutar : 437.43TL )
18 Yaş Altı Özürlü Yakını Aylığı : 874.87TL (1 aylık tutar : 291.62TL )

01/01/2015 – 30/06/2015 tarihleri arasında geçerli olan muhtaçlık sınırı : 286.32TL
01/07/2015 – 31/12/2015 tarihleri arasında geçerli olan muhtaçlık sınırı : 303.47TL

2022 aylık ücretlerinin hesaplanmasında %5 ek ödeme dahil edilmiştir.

Yaşlılık Maaşı İçin Gerekli Evraklar

Başvuru Formu : Başvuru formu il/ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından alınabilmektedir. Başvuru formunda bulunan aylık istek dilekçesi, aylık talebinde bulunan kişi tarafından doldurulmalı ve imzalanmalıdır. Muhtaçlık Belgesiyse ilgili vakıf tarafından doldurulur.

Vasilik Kararı : Aylık talebi vasi tarafından yapılıyorsa mahkemeden alınmış olan vasilik kararını başvuruya eklenmelidir.

Yani;

 • Talep formu (Mal Müdürlüğünden)
 • Vukuatlı Nüfus örneği
 • 3 adet fotoğraf
 • SSK, Bağ-Kur, Belediye Başkanlığı, Tapu Sicil Müdürlüğü, Vergi Dairesi, Emniyet Müdürlüğü tahkikat yazıları (Hepsi formun üzerinde bulunmalıdır)