Bağkur Borç Sildirme İşlemi

 • 30.04.2015 Tarihi itibariyle 12 ay ve daha fazla süreyle prim borcu olan kişiler,
 • Tarım ve Çiftçilikten Bağkurulu olan kişiler,
 • Esnaf ve Sanatkarlar,
 • Prim borçlarını yapılandıran ve yapılandırma iptali için başvuruda bulunan Bağkurlular
 • borç sildirme işlemi kapsamındadır.

  30.04.2015 tarihi itibariyle 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunanların, bu sürelere ilişkin prim borçlarını 31.07.2015 tarihine kadar ödememeleri veya ilgili kanunlar uyarınca yapılandırmamaları yada 6183 sayılı Kanunun 48. maddesi uyarınca taksitlendinnemeleri durumunda, 01.05.2015 – 31.07.2015 tarihleri arasında ödenen primler de dikkate alınmak sureti ile, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılıklarının durdurulması gerekiyor.

  3 aylık ödeme süresi beklenmeden talebe istinaden sigortalılığın durdurulması işlemi

  Bağkur-Yapılandırma İptali ve Bağkur Prim Borları Silme Dilekçesi için TIKLAYINIZ

  Bu genelgenin 2. maddesinde sayılanlardan, 30.04.2015 tarihi itibari ile 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunanların, bu sürelere ilişkin prim borçlarını, 31.07.2015 tarihine kadar ödememeleri veya ilgili kanunları uyarınca yapılandırmamaları yada taksitlendirmemeleri halinde, sigortalılıkları 3 aylık sürenin sonunda oluşturulacak bilgisayar programı aracılığı ile durdurulacaktır.

  6552 sayılı kanun kapsamındaki prim borçlarını yapılandıranların sigortalılıklarının durdurulması işlemi

  Bu genelgenin 2. maddesinde yer alan, 6552 sayılı Kanun kapsamında yapılandırmaya müracaat ederek prim borçlarım yapılandıranların, Bağkur-Yapılandırma İptali ve Bağkur Prim Borları Silme Dilekçesi için Bağkur Yapılandırma İptali ve Bağkur Prim Borçları Silme Dilekçesi Formu
  ile dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine müracaat ederek yapılandırmalarının iptal edilmesini talep etmeleri halinde, yapılandırmaları iptal edilerek sigortalılıkları prim ödemelerine göre durdurulur. 6552 sayılı Kanun kapsamındaki yapılandırma borcunun tamamını ödeyerek yapılandırmadan faydalananların talepleri ise dikkate alınmayacaktır.

  Prim borçlarınının 6183 sayılı Kanunun 48. maddesi kapsamında taksitlendirenlerin sigortalılıklarının durdurulması işlemi

  Genelgeye göre, 6183 sayılı Kanunun 48. maddesi kapsamında prim borçlarını taksitlendiren ve tecil talebi bozulmamış olanların, yukarıda yer alan başvuru formu ile dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine müracaat ederek taksitlendirmelerinin bozulmasını talep etmeleri ve 30.04.2015 tarihi itibari ile 12 ay ve daha fazla prim borcu bulunması şartı ile, sigortalılıkları prim ödemelerine göre durdurulur.

  Durdurulan Sigortalılığın Yeniden Başlatılması İşlemi

  Geçici 63. maddenin 1. fıkrasının son cümlesinde; “Sigortalılıkları durdurulanlardan bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının B bendi kapsamında çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları bu maddenin yayım tarihini takip eden aybaşı itibari ile yeniden başlatılır” hükmü yer alır.

  Sigortalılıkları geçici 63. madde gereğince durdurulanlardan, 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının B bendi kapsamında çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları, 01.05.2015 itibariyle (06) kodu ile yeniden başlatılır.

  Durdurulan Sigortalılık Sürelerinin İhya Edilmesi İşlemi

  30.0402015 tarihi itibari ile 12 ay ve daha fazla süre ile ilişkin prim borcu bulunması nedeni ile sigortalılıkları durdurulan Bağ-Kurluların, daha sonra kendileri veya hak sahipleri tarafından, başvuru formu ile dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine müracaat ederek ihya talebinde bulunmaları halinde, durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı için talep tarihinde 80. maddenin 2. fıkrasına göre belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden ihya borcu hesaplanır.