İşsizlik Maaşı Şartları

İşsizlik Maaşı alabilmek için 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na göre;

 • İşsizlik sigortası kapsamında bir işyerinde çalışırken çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybeden kişiler,
 • Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içerisinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak kaydı ile son üç yıl içerisinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olan kişiler,
 • Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içerisinde başvuruda bulunması gerekmektedir. Başvuruda gecikilmesi durumunda geçen her gün için işsizlik ödeneğinden faydalanılmamaktadır.

Bu şartların sağlanması durumunda işsizlik maaşından yararlanabilirsiniz.

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olanlardan, son üç yıl içinde;

 • 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
 • 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
 • 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,süre ile işsizlik ödeneğine hak kazanmaktadırlar.

İşsizlik Maaşı Nasıl Hesaplanır?

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır. Fakat işsizlik ödeneğinde tavan uygulaması bulunuyor. Bu yöntemle hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçmemektedir. Ayrıca işsizlik ödeneğinden damga vergisi kesintisi yapılmaktadır.

1 Ocak 2015 tarihinden itibaren geçerli olacak brüt asgari ücret 1,201 liraya yükseldi. Buna bağlı olarak, işten çıkarılmadan önce asgari ücretle çalışan kişilere verilecek işsizlik maaşı arttı. İşsizlik maaşı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçemiyor. Bu nedenle asgari ücrete yapılan zam, yüksek maaşla çalışanların da işsiz kaldığında alacağı işsizlik maaşını artırdı. İşsizlik maaşında tavan 953,90 TL’ye yükselmiş oldu.

İşsizlik Maaşı Hangi Durumlarda Kesilir?

 • İşsizlik ödeneği almaktayken; İŞKUR tarafından teklif edilen bir işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddeden sigortalı işsizlerin ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilmektedir.
 • Gelir getirici bir işte çalıştığı veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı aldığı tespit edilen sigortalı işsizlerin ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilmektedir.
 • İŞKUR tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir neden göstermeden reddeden veya kabul etmesine karşın devam etmeyen işsizlerin işsizlik ödenekleri kesilmektedir. Fakat, bu hallerin sona ermesi durumunda, ödemelere yeniden başlanmaktadır.

Comments

 1. Sema

  Sigortali calisitigim fakat suan bıraktım ve cıkıs verildi. Işsizlik maası alıyordum ama bugun yeni bir ise girdim girisimi bugin edeceklerini aoykediler. Ama bura danda cıkıs yapılcak. Ben bu 1 günlük sigirta girisi yapildiysa birgunludolayı ışsizlik hakkım ölücekmi