Evde çalışan gündelikçiler için sigorta nasıl yapılır?

Bundan böyle evde sürekli veya zaman zaman çalışan tüm temizlikçi, gündelikçi ve ev işlerini yardımcı kadınlar için sigorta mecburiyeti başladı. 1 Nisan 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile birlikte, bundan böyle ev işlerinde çalışan kadınlar tek bir bildirimle sigortalı olabilecek. Eğer kadın veya erkek 1 ay içinde 10 günden fazla çalışır ise sigorta primlerini […]

Read More

Katkı Payı Alınmayacak Durumlar

Hangi Durumlarda Katılım Payı Alınmaz? İş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan sigortalılardan, bu durumları nedeniyle sağlanan sağlık hizmetleri için; Muayene katılım payı, ilaç katılım payı ve tıbbi malzeme katılım payı alınmaz. Askeri tatbikat ve manevralarda sağlanan sağlık hizmetleri için; muayene katılım payı, ilaç katılım payı ve tıbbi malzeme katılım payı alınmaz. 5510 sayılı Kanunun 75 inci maddesinde yer alan afet […]

Read More

Yardımcı Üreme Yöntemi Tedavileri

Yardımcı Üreme Yöntemi Tedavileri için Katılım Payı Nedir? Yardımcı üreme yöntemi tedavilerinde birinci denemede %30, ikinci denemede %25 oranında olmak üzere bu tedaviler için belirlenen bedeller üzerinden katılım payı alınır. Yardımcı Üreme Yöntemi Tedavileri için Katılım Payı Nasıl Tahsil Edilir? Yardımcı üreme yöntemi katılım payları, tedavinin sağlandığı sağlık hizmeti sunucusu ile kişilerden tahsil edilir.

Read More

Tıbbi Malzeme Katılım Payı Nasıl Tahsil Edilir?

Tıbbi Malzeme Katılım Payı Ödemesi Görmeye yardımcı tıbbi malzemelere ilişkin katılım payı; Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler için gelir ve aylıklarından mahsup edilmek suretiyle, Diğer kişiler için ise Kurumla sözleşmeli optisyenlik müessesesi tarafından kişilerden, tahsil edilir. Ağız protezlerine ilişkin katılım payı; Kurumla sözleşmeli/protokollü sağlık kurum veya kuruluşlarınca yapılan ağız protezi […]

Read More

Tıbbi Malzeme Katılım Payı Nedir?

Tıbbi Malzeme Katılım Payı Vücut dışı protez ve ortezlerden; Görmeye yardımcı tıbbi malzemelerden, Ağız protezlerinden (SUT eki “Diş Tedavileri Puan Listesi” nde (EK-2/Ç) yer alan 404.010,404.020, 404.030, 404.040, 404.050, 404.170, 404.180, 404.181, 404.190, 404.200, 404.201, 404.210, 404.220, 404.230, 404.360, 404.370, 404.380, 404.390, 404.400, 404.410, 404.420 kod numarasında sayılanlar), Sağlık raporunda hayati öneme haiz olduğu belirtilmeyen […]

Read More

İlaç Katılım Payı Nasıl Tahsil Edilir?

İlaç Katılım Payı Ödemesi Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler için gelir ve aylıklarından mahsup edilmek suretiyle, Diğer kişiler için ise Kurumla sözleşmeli eczaneler tarafından kişilerden, Yurt dışından temin edilen ilaçlar için; ilaçları temin eden kuruluş tarafından kişilerden,şahıslar tarafından temin edilmesi halinde Kurum tarafından kişilerden, tahsil edilir.

Read More

İlaç Katılım Payı Nedir?

İlaç Katılım Payı Kurumca bedeli karşılanan İlaçlar için Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerden %10, diğer kişilerden %20 oranında katılım payı alınır.Ayrıca her bir reçete için; 3 kutuya kadar (üç kutu dâhil) temin edilen ilaçlar için 3 (üç) TL, 3 kutuya ilave temin edilen her bir kutu ilaç için 1 (bir) […]

Read More

Muayene Katılım Payı Nasıl Tahsil Edilir?

Muayene Katılım Payı Tahsilatı İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucuları için; Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için gelir ve aylıklarından, Diğer kişiler için eczanelerce, eczaneye ilk müracaatında kişilerden, tahsil edilir. Özel sağlık hizmeti sunucuları için; Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için gelir ve […]

Read More

Muayene Katılım Payı Ne Kadardır?

Muayene Katılım Payı Ücretleri İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında 5 (beş) TL Özel sağlık hizmeti sunucularında 12 (oniki) TL Genel hükümler saklı kalmak kaydıyla; birinci basamak sağlık kuruluşları muayeneleri, Kurumca belirlenen kronik hastalıklar ve acil haller hariç olmak üzere10 gün içerisinde aynı uzmanlık dalında farklı sağlık hizmeti sunucusuna yapılan başvurularda bu maddedebelirtilen […]

Read More

Muayene Katılım Payı Nedir?

Sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katılım payını ifade eder. (Birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenleri hariç.)

Read More